Premiekorting bij verzekering tweede auto
Een tweede auto kan een uitkomst zijn als mobiliteit voor u en uw partner belangrijk is. Maar waar verzekert u deze tweede auto? Het is best mogelijk dat de verzekeraar van uw eerste auto daar een speciale regeling voor heeft. Wat houdt die in?

Premiekorting bij verzekering tweede autoVeel verzekeraars kennen een zogenaamde tweedeautoregeling. Als uw eerste auto daar al verzekerd is, rekenen zij voor de tweede autoverzekering een lagere premie. U krijgt een no-claimkorting, ook al heeft u voor de tweede auto nog geen schadevrije jaren opgebouwd. De korting is gebaseerd op het aantal schadevrije jaren van de eerste auto. Bij sommige verzekeraars krijgt u dezelfde no-claimkorting als die van de eerste autoverzekering, bij andere valt de korting lager uit.

Schadevrije jaren per auto berekend
Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat u voor de tweede auto hetzelfde aantal schadevrije jaren krijgt als voor de eerste auto. De opbouw van het aantal schadevrije jaren wordt per auto apart bijgehouden. Bij schade wordt de premie aangepast van de auto waarvoor die schade geclaimd is. Er zijn overigens ook verzekeraars die voor de tweede auto wel een premiekorting geven, maar deze niet baseren op het aantal schadevrije jaren van de eerste auto. Dat kan gunstig zijn als de no-claimkorting van uw eerste auto niet zo hoog is.

Wanneer tweedeautoregeling?
U komt niet zomaar in aanmerking voor de tweedeautoregeling. Om te beginnen moet u beide autoverzekeringen bij de verzekeraar hebben ondergebracht. Meestal moet de bestuurder van de tweede auto ouder zijn dan 24 jaar en is de regeling alleen voor partners. Inwonende kinderen zijn er dan van uitgesloten. De meeste verzekeraars kijken bovendien naar de waarde van de tweede auto. Die mag niet te hoog zijn. En vaak mag u het afgelopen jaar geen schades hebben gehad.

Hoe verzekert u de tweede auto?
Bent u van plan een tweede gezinsauto aan te schaffen? Neem dan contact op met ons kantoor voor advies over hoe en waar u deze het beste kunt verzekeren. Wij gaan na wat de verzekeraar van de eerste auto u te bieden heeft, maar kijken ook verder. Het gaat er uiteindelijk om bij welke aanbieder u met beide autoverzekeringen het best uit bent.(09-05-2017)