Prinsjesdag 2017, een wassen neus?
Traditioneel maakt de regering op Prinsjesdag het beleid bekend voor het komende jaar, inclusief het financiële plaatje. Dat gebeurde ook dit jaar. Alleen, er komt binnenkort een nieuw kabinet met nieuwe plannen. Wat is deze miljoenennota dan waard?

Prinsjesdag 2017, een wassen neus?Aan de formatietafel zitten momenteel vier partijen die gezamenlijk een regeringsverklaring voorbereiden. Daarin staat waar hun beleid zich op gaat richten, welke onderwerpen hoog op de agenda komen, waar geld naar toe gaat of in welke uitgaven juist gesneden wordt en welke belastingmaatregelen er getroffen worden.

Geen nieuwe plannen, geen APB
Het huidige kabinet is demissionair en mag niet over zijn graf heen regeren en heeft dus geen ruimte voor ingrijpende beleidswijzigingen. Financiële meevallers gaan naar de schatkist of worden gebruikt om tegenvallers te compenseren. De Tweede Kamer houdt dit jaar na Prinsjesdag dan ook geen Algemene Politieke Beschouwingen (APB), het debat over de hoofdlijnen van de Miljoenennota. De APB worden dit jaar samengevoegd met het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet.

Uitstellen?
Het was misschien logischer geweest om Prinsjesdag dit jaar af te blazen en te wachten op de plannen van het nieuwe kabinet. In een recent onderzoek zei twee derde van de geënquêteerden Prinsjesdag 2017 een wassen neus te vinden. En meer dan de helft was van mening dat de troonrede pas plaats moet vinden als de kabinetsformatie is afgerond. Maar in de grondwet is nu eenmaal vastgelegd dat op de derde dinsdag van september het beleid voor het volgende jaar bekendgemaakt wordt. Daarom ging Prinsjesdag toch door. Compleet met de rit van de koning door Den Haag, de koetsjes en de hoedjes en het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal.

Veel plannen gaan door
Kunnen dan de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd werden straks in de prullenmand? Niet helemaal. Omdat het al laat in het jaar is, kunnen een aantal beslissingen voor volgend jaar niet meer teruggedraaid worden. Ook heeft een nieuwe regering tijd nodig om de plannen in nieuwe wetten vorm te geven en door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. En er is ten slotte ook beleid dat de nieuwe regering gewoon voort zal willen zetten.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de regeringsplannen waar die uw inkomenszekerheid en verzekeringsbehoeften raken.(20-09-2017)