Gezondheidsverklaring, wanneer is dat nodig?
Als u een verzekering aanvraagt, zoekt de verzekeraar meestal zelf uit of er redenen zijn om u te weigeren. Maar soms moet u zelf actief meewerken, bijvoorbeeld door een gezondheidsverklaring in te leveren. Waarom is dat nodig en wat moet u allemaal melden?

Gezondheidsverklaring, wanneer is dat nodig?Voor een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt vaak een gezondheidsverklaring gevraagd. Bij deze verzekeringen is uw gezondheidssituatie een belangrijk aspect van de risico-inschatting die een verzekeraar maakt. Dat risico bepaalt of u verzekerd kunt worden en zo ja, tegen welke voorwaarden en premie.

Oordeel over uw gezondheid
U beantwoordt op de gezondheidsverklaring een aantal vragen over uw gezondheid en leefstijl. Aan de hand daarvan beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Zijn oordeel maakt deel uit van het acceptatietraject. Hij kan het risico te groot vinden voor de verzekeraar en u kunt dan geweigerd worden of speciale voorwaarden krijgen. Soms vraagt de medisch adviseur om aanvullende informatie van behandelend artsen of moet u een nader medisch onderzoek ondergaan. Dat kan overigens nooit zonder uw toestemming.

Volledig invullen
Veel mensen weten niet precies wat ze met de gezondheidsverklaring aan moeten. Want wat moet u wel en niet invullen? Het is belangrijk dat u zo volledig mogelijk bent en ook aandoeningen, ziekten en behandelingen uit het verleden vermeldt. Want die kunnen nu nog van invloed zijn op uw huidige gezondheid. Ook wil een medisch adviseur een compleet beeld hebben. Een bepaalde ziekte in het verleden lijkt dan misschien niet zo belangrijk, maar is dat wél als u bijvoorbeeld rookt en drinkt. Wees dus volledig, open en eerlijk en wees niet bang om ‘ja’ aan te kruisen.

Onjuiste informatie, geen uitkering
Wat gebeurt er als u de gezondheidsverklaring niet goed invult? Als de verzekeraar erachter komt dat u informatie heeft achtergehouden of ergens over gelogen heeft, heeft dat ernstige gevolgen. De verzekeraar kan de verzekering beëindigen, weigeren uit te keren of zelfs al uitgekeerde bedragen terugvragen. Als u bewust verkeerde informatie heeft opgegeven, kunt u terechtkomen in de frauderegisters van verzekeraars. Het wordt dan moeilijker om een verzekering af te sluiten.

Informatiefilmpje
Het Verbond van Verzekeraars en de beroepsvereniging van medisch adviseurs in de private verzekeringssector (GAV) hebben samen een kort animatiefilmpje gemaakt met informatie over de gezondheidsverklaring. Kijk daar gerust eens als u vragen heeft.

Wilt u meer weten of geadviseerd worden over de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de overlijdensrisicoverzekering? Neem dan contact op met ons kantoor.(09-01-2018)