Plannen Commissie Borstlap voor werkgevers

De manier waarop de arbeidsmarkt georganiseerd is, moet aansluiten fundamentele veranderingen en uitdagingen die ons te wachten staan. De Commissie Borstlap heeft nu advies uitgebracht over de vraag hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in de toekomst moeten vormgeven.

Nieuws
Datum: 28-01-2020

In 2017 had iets meer dan 60 procent van de werkenden een vast en bijna 27 procent een flexibel contract. De verhouding tussen vast en flex is daarmee bijzonder scheef, vindt de Commissie en dat veroorzaakt onnodige maatschappelijke, economische en sociale problemen. Er moet ingegrepen worden om de economie te verbeteren en het Nederlandse welvaartspeil te behouden. Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp'ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie. Met radicale maatregelen moet de kloof tussen vast en flex gedicht worden. Wat zijn de plannen?

Lagere werkgeverslasten en eenvoudiger ontslagrecht

Vaste krachten hebben veel rechten en dat maakt ze duur en niet flexibel. De werkgeverslasten moeten omlaag, vindt de Commissie. Zo zou de loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar moeten. Ook ontslag moet eenvoudiger. Een werkgever zou het personeel uren moeten kunnen laten inleveren om economische klappen op te vangen. En als hij vindt dat een werknemer niet goed functioneert, om wat voor reden dan ook, moet hij hem zondermeer kunnen ontslaan. Wel kan de rechter een afschrikwekkend hoge ontslagvergoeding eisen als het ontslagverzoek slecht onderbouwd is.

Flexwerk duurder

Flexwerk moet fors duurder worden dan vast personeel en alleen gebruikt worden voor piekmomenten. Flexibele krachten zouden bovendien recht moeten hebben op een ‘flextoeslag’, een vast percentage bovenop hun loon. Ook moet het grote aantal flexconstructies op de schop. Dan blijft over: een ‘normaal’ arbeidscontract (tijdelijk of vast), zelfstandig ondernemerschap en werk via een uitzendbureau. Verder moet het aantal zzp’ers omlaag onder meer door hun huidige belastingvoordelen te schrappen en de criteria voor ondernemerschap aan te scherpen.

Doordat flexwerk duurder wordt en vast werk minder vast, wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden, ook voor tijdelijk werk.

Voorlopig geen veranderingen

Het rapport is nog maar vers van de pers en roept al meteen bij alle betrokken partijen stevige reacties op. In totaal staan er 47 adviezen in het rapport en gaat de hervorming van de arbeidsmarkt miljarden kosten. Voordat de politiek daadwerkelijk tot maatregelen komt en er concrete wetgeving is, zijn we jaren verder. Voorlopig verandert er niets, maar dat er iets gaat gebeuren, staat wel vast. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.